CountryRun a všechno dění kolem akce velmi úzce souvisí se zdravým životním stylem a sportovním nadšením každého běžce. Řídíme se také ekofilozofií, že závod by měl nabízet nezapomenutelný zážitek s odpovědností k životnímu prostředí.

V neposlední řadě také od roku 2018 věnujeme část výtěžku z akce na společensky prospěšné projekty.

2018

2019

  • 4 200 Kč společnosti Lions Club České Budějovice, která celou částku věnovala neziskové organizaci sociálních služeb I MY, o.p.s. - středisko rané péče Soběslav.

2020

"Jen díky Vám můžeme pomáhat tam, kde je třeba. Děkujeme, že jste v tom s námi!"